Јавен повик за работно ангажирање Печати

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К

до

евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата Општинско - корисна работа

Javen Povik Page1 small

Javen Povik Page2 small

Javen Povik Page3 small