Контакти

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Ул. Битолска, бб, 7240 Демир Хисар

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e – mail:

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

Љупчо Блажевски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail:

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА

Кире Ристевски, претседател

Телефони:(+389)(0)47/276-431 (на работа )

Мобилен: 075-205-229

e–mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


СОВЕТНИЦИ

Гоце Мицковски

 Тел: (+389) (0) 47 272-013 – дома

Мобилен:078-272-352

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Емилија Тасеска

Тел: (+389) (0)47 273-216– дома

Мобилен:077-873-870

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Ѓоко Василески

Тел: (+389) (0) 47 522-891– дома 

Мобилен: 077-992-882

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Нада Пејковска

Тел: (+389) (0) 47 271-642– дома

Мобилен: 078-323-619

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Валентина Ѓорѓијовска

Тел: (+389) (0) 47 276 711 – работа

Мобилен: 071 393 033

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Јосиф Ристевски

Тел: (+389) (0) 47 276 518

Мобилен: 078 936 122

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Татјана Лозановска

Тел: (+389) (0) 47 277 444 – дома

Мобилен: 075 588 191

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Вецко Кочовски

Тел: (+389) (0) 47 552 534 – дома

Мобилен: 077 622 267

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Горан Чамовски

Тел: (+389) (0) 47 276 045 - дома, (+389) (0) 47 271 546 - работа

Мобилен: 072 235 306

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


Љубе Дамчевски

Тел: (+389) (0) 47 277 064 - дома

Мобилен: 071 334 561

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

 

АДМИНИСТРАЦИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Раководител: Љубе Јанкуловски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител: Влатко Станковски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

072 312 786 и 075 628 461

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Соња Наумовска

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Мише Милошевски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР - ИНСПЕКТОРАТ

Раководител: Сузана Цуцуловска

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Командир: Кире Мијаковски

Телефон: 193

078 275 800

 

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА

Телефон: 047 276 177 и 192

 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ

Tелефони: 047 276 144, 047 276 244, 047 276 211

Факс: 047 276 144

Е- mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

web: www.zdrdomdh.org.mk


ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА

Телефони: 047 208 665 и 047 276 611

Факс: 047 276 361

email:  Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

web: www.psihijatriskadh.mk

 ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 331,

Мобилен: 075 479 874

Teлефакс: (+389) (0) 47 202 481

E – mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

www.gdelcevdh.schools.edu.mk

Директор: Горан Костовски

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ЖВАН

Телефон: (+389) (0) 47 271 501

Мобилен: 071 237 642

Email: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Менка Најдовска

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“ СМИЛЕВО

Телефон:  (+389) (0)47 274-331

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Tатјана Апостоловска – Ѓоргиевскa

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 431

Факс: (+389) (0) 47 276 711

Мобилен: 075 205 229

E – mail:

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

web: www.kpmisirkov.edu.mk

Директор: Кире Ристевски

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“

Телефон. (+389) (0) 47 276 141

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите. '; document.write( '' ); document.write( addy_text35068 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Мирјана Николовска

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛЕЦ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 577

Факс: (+389) (0) 47 277 578

Мобилен: 071 222 769

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Пеце Наловски

ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИЛИНДЕН“

Телефон: (+389) (0) 47 275 166

Мобилен: 076 434 320

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Љупчо Србиновски

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

Телефон: (+389) (0) 47 276 751

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите. '; document.write( '' ); document.write( addy_text97159 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор:Јовче Крстевски


ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ

ПОДРУЖНИЦА ШУМСКО СТОПАНСТВО „БИГЛА“

Телефони: (+389) (0) 47 276 971 и 276 533

Мобилен: 070 207 573

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Гоце Цветановски

ВЛАДИНИ ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ, ОДДЕЛЕНИЈА, АГЕНЦИИ

 

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Телефон: (+389) (0) 47 276 511

Раководител: Ристо Галовски

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Телефон: (+389) (0) 47 276 441

Раководител: Мендо Солунчевски

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Телефон: (+389) (0) 47 276 329

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите. '; document.write( '' ); document.write( addy_text36476 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

ДРЖАВНА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Телефон: (+389) (0) 47 276 977

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Мирјана Стојчевска

Државен инспектор: Риза Касаповска

ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 355

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Тихомир Пауновски

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ – ШАЛТЕР

Телефон: (+389) (0) 47 276 651 И 276 911

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите. '; document.write( '' ); document.write( addy_text95558 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 441

Раководител: Јованка Стеваноска

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 601

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Љубе Николовски

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 803

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Цена Крстевска

АГЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗАМЈОДЕЛСТВО

Телефон: (+389) (0) 47 276 122

Раководител: Љубе Талевски

ФОНД ЗА ПИОМ

Телефон: (+389) (0) 47 276 437, 047 276 319

web: www.piom.com.mk

Раководител: Љупчо Ангелевски

ФОН ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 744

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Лилјана Поповска

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИМОТНО – ПРАВНИ ОДНОСИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 911

Раководител: Тоде Милошевски

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - Канцеларија Демир Хисар

Кире Михајловски, самостоен референт за избори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


# Име
1 УРЕДНИК И АДМИНИСТРАТОРИ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер