Соопштенија
Соопштение за јавна анкета и јавна презентација PDF Печати

На предлог на Комисијата за урбанизам, формирана од Градоначалникот на општина Демир Хисар, согласно член 35 и член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Градоначалникот на општина Демир Хисар објавува Соопштение:

.

Врз основа на член 35, член 46, став 9,  од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 199/2015; 44/2015; ) и Измените на Законот, член  од Службен гласник на општина Демир Хисар, Градоначалникот на Општина Демир Хисар донесе:

.

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна анкета и јавна презентација по однос на:

.

1.ЛУПД  за изградба на намена Д3 - спорт и рекреација на КП бр. 1703/1, КО Демир Хисар, со површина од 11983м2.

Јавната анкета за ЛУПД трае 5 работни дена, од 12-04-2016 до 18-04-2016год.  заклучно со 18.04.2016 година. Јавната расправа по ЛУПД-то и ќе се одржи на 13-04-2016год., година во малата сала во Домот на културата во Демир Хисар со почеток во 12.00 часот.

Планскиот документ ЛУПД за изградба на намена Д3 – спорт и рекреација, на КП бр. 1703/1, КО Демир Хисар, ќе биде изложен на јавно место во општина Демир Хисар, ул. "Битолска"  бб каде заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на приложените анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.

.

Градоначалник на општина Демир Хисар

Љупчо Блажевски


 
СООПШТЕНИЕ ЗА ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ PDF Печати

Јавна објава

Врз основа на член 86 од Законот за општа управна постапка ,,Сл.весник на РМ" бр.38/05, 110/08 и 51/11,

Општина Демир Хисар објавува:

.

СООПШТЕНИЕ

.

Им се соопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, на кои не им било доставено решение, или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2015 година и опомени за заостанат долг за  периодот заклучно со 2014 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението, да се јават во Одделението за финансиски прашања во Општина Демир Хисар на ул.Битолска бб, за подигање на даночните решенија.

Списоците со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просториите на Општина Демир Хисар, како и на официјалната веб страна www.demirhisar.gov.mk Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

.

Превземете: СПИСОК НА НЕ ДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА 2015 година

Превземете: КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА 2015 година

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

РАКОВОДИТЕЛ

ВЛАТКО СТАНКОВСКИ


.


.

.


 
Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета PDF Печати
Odluka_za_javna_prezentacija_i_javna_anketa_za_formiranje_na_gradezna_parcela
 
Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета PDF Печати
1
2
3
4
 
Јавен повик за доставувањ на иницијативи за изработка на Урбанистички планови PDF Печати
Javen_povik_za_dostavuvanje_na_inicijativi_za_izrabotka_na__Urbanisticki_planovi
 
<< Почеток < Пред 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Следно > Крај >>

Страница 22 од 29

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер