СООПШТЕНИЕ Печати

25.11.2019

СООПШТЕНИЕ

За организирање на јавна презентација и јавна анкета


soopstenie - urbanizam

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗЖС И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
.
Во прилог ПДФ - верзија: