Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите PDF Печати

09.04.2020

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА ЗА НАПРЕДОКОТ НА СОСТОЈБАТА СО ЕДНАКВИТЕ

МОЖНОСТИ ЗА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ПРИ ЕЛС, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

(PDF - верзија)

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер