ЈАВЕН ПОВИК Печати

01.10.2020

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО КОЕ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ПРОЦЕСОТ

НА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР