ТППЕ Демир Хисар PDF Печати

 

ТППЕ Демир Хисар

pozarna  

1. Основање

.

Територијална противпожарна единица Демир Хисар официјално започнала со работа на 10 јануари 1994  година.

Во тој период се среќаваат и како приправници, односно обавуваат пракса во ТППЕ Битола се до јануари 1995 година и тоа 8 вработени + командир.

ТППЕ Демир Хисар функционира под Министерството за внатрешни работи се до 2005 година, а од 13.9.2005 се наоѓа под единицата на Локалната самоуправа.

.

2. Структура

.

Во моментов ТППЕ Демир Хисар има 10 вработени.

.

3. Надлежности 

.

Територијалната противпожарна единица Демир Хисар  ги врши следните работи:

.

- гаснење на пожари на подрачјето на Општина Демир Хисар;

- отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар; 

- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии; 

- укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации; 

- извршување на други работи при несреќи и непогоди. 

.

4. Возен парк

.

ТППЕ Демир Хисар моментално располага со следниве возила:

.

- камион "Фап" 13 од 1967 година;

- навално возила "Ивеко" од 2015 година

- "Лада нива" во неисправна состојба од 1989 година.

.

pozarna1

Адреса: ул."29-ти Ноември" бб Демир Хисар

Телефони: 047 276 552

Командир на одделение: Цане Митревски
ј

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер