Арт Поинт - Гумно PDF Печати
logo_artpoint3--logo.

„Арт Поинт - Гумно“ е непрофитна организација сместена во селото Слоештица,во југо - западниот дел на Македонија. Нашите активности се фокусирани на уметностите, културата, грижа за животната средина и за локалниот економски развој на горно - демирхисарскиот регион.

Цели на Меѓународниот Центар за Уметност и Одржлив РАзвој „Арт Поинт - Гумно“:

  • реализирање на активности за афирмација на културата и заштита на традиционалното културно наследство
  • култутно - уметнички развој на регионот на горен Демир Хисар
  • развивање на активности за заштита на природните богатства и културната традиција
  • приближување на културата, уметноста и традиционалните вредности до младите
  • заштита и промоција на традиционалната уметност и старите занаети
  • развивање на агро - еко - туризам во регионот на горен Демир Хисар
  • развивање на активности во насока на воспоставување на одржлив локален економски развој (преку учество и поддршка на проекти и иницијативи за културен, економски, урбан, туристички и земјоделски развој)
  • развивање на соработката со државните органи и организте на локалната самоуправа, со домашни и меѓународни владини и невладини институции и организации и поединци кои имаат исти или сродни цели
  • културна размена со други меѓународни организации и поединци

Нашето мото е:

Македонија во светот, светот во Македонија!

Контакт

АРТ ПОИНТ - ГУМНО

с. Слоештица, Демир Хисар

Република Македонија

Тел/факс: ++ 389 2 2044 123

Телефон: ++ 389 47 271 636

E - mail:artpoint#mt.net.mk
 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер