Top Stories

Grid List

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Вон опфат на Урбанистички план за Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија - Среднонапонски електричен приклучен вод поставен на
дел од К.П. бр.5108, дел од К.П. бр.4009, дел од К.П. бр.4022, КО Сопотница и дел од К.П. бр.2067, КО Прибилци – Општина , Демир Хисар

- Урбанистички проект

Soopstenie za javen uvid small

 

 

Со цел да се овозможи поголема вклученост на граѓаните и граѓанските организации во креирање на Буџетот на општината за 2023 година, отпочнуваме со организирање и спроведување на активности, а во кои ги покануваме и повикуваме јавно сите граѓани да се вклучат во процесот за донесување на Буџетот и во инкорпорацијата која е во рамките на буџетските програми.

Изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места

на општинската администрација во Општина Демир Хисар

- Согласност - Министерство за информатичко општество и администрација;

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Демир Хисар.

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник ПСМ бр. 32/20) и член 129 од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 03/02), 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 07/21) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Демир Хисар со број 17-1209/8 од 22.12.2021 година, градоначалникот на Општина Демир Хисар го дава следното: 

 

СООПШТЕНИЕ 

За спроведување на Јавен увид

на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13, за поставување на фото-напонски панели на земја на КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 и КП 1738, КО Сопотница, Општина Демир Хисар

.

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 И КП 1738, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Почитувани,
Од ЕВН Македонија е добиено известување дека на ден 27.09.2022 г. во период од 9.45 до 14.45 ч., без напојување со електрична енергија ќе останат корисниците од с.Кутретино, с.Суводол ,ТС АБ Солар 1 и ТС АБ Солар 2, Демир Хисар, Мургашево и Нова Населба.Прекините се заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија.

Прогноза

Clear Sky

10.2°C

Demir Hisar, MK

Clear Sky
Thursday 9.7°C / 22.5°C Scattered Clouds
Friday 9.7°C / 19.9°C Scattered Clouds
Saturday 9.2°C / 22.3°C Few Clouds
Sunday 10.2°C / 24.7°C Clear Sky
Sample Banner Home 1

Top Stories

Grid List

Во рамките на реализацијата на општинскиот проект за превенција од пороците на современото општество, градоначалникот на општината Тони Ангелевски обезбеди и донира нови фудбалски стативи за спортскиот подмладок на населбата Слепче. Иако првично беше планирано стативите да бидат поставени на спортското игралиште кај локалното училиште, по желба на младите Слепчанчиња, стативите беа поставени на големото Прчидоско фудбалско игралиште.

Поголема група млади се вклучија и помогнаа при поставувањето на стативите, а потоа на новите стативи се одигра ревијален фудбалски натпревар на кој што, како член на една од екипите, спортските способности ги демонстрира и градоначалникот Ангелевски.

За време на престојот во Слепче, градоначалникот Ангелевски се сретна и разговараше со жителите на населбата Слепче.

Во рамките на овој проект, до крајот на месецов, во неколку населени места низ општината Демир Хисар, градоначалникот ќе донира и 8 кошаркарски комплети.