4 УП вон опфат за формирање на ГП со намена Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ PDF Печати

РЕШЕНИЕ И ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

СО НАМЕНА Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ,

ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 4“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

 resenie gl4 page1

resenie gl4 page2

Превземи:

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

СО НАМЕНА Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ,

ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 4“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер